Specialister inom geotekniska fältarbeten

Vi har lång erfarenhet inom branschen och utför alla sorters geotekniska fältundersökningar.
I Forsgren Konsultbyrå startades 1976/83 av Ingemar Forsgren, forskningsingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.

Företaget ombildades till aktiebolaget ingefors Geoteknik AB 2011, med utökad personalstyrka och Ingemar alltjämt vid rodret.

Genom åren har vi varit delaktiga i många infrastruktur- och byggprojekt i västsverige;
*Västlänken
*Marieholmsförbindelsen
*E45, Lilla Bommen–Marieholm
*E6.20, Söderleden och Sisjömotet
*Utbyggnad av Norge-Vänerbanan och E45
*Götatunneln, 2000-2006
*Göteborgsoperan, 1991-1994

I samarbete med Bergsäker AB erbjuder vi helhetslösningar för övervakning av stabilitet i samband med schaktning och byggnation eller släntproblematik.


*Inklinometersystem
*Borrning och installation av spårade inklinometerrör
*Manuell inklinometermätning
*Uthyrning och installation av fasta givare för kontinuerlig övervakning med loggning och presentation via webbgränssnitt
*Sättningsmätning
*Borrning och bälgslangsinstallation för mätning av sättningar på djupet
*Vattenprovtagning
*Porvattentryck | Vi installerar grundvattenrör och porvattentryckmätare av olika typer:
  1. Geotech-spets med eller utan inbyggd loggerfunktion
  2. BAT-spets för avläsning med GeoN portrycksmätare
    Uthyrning och installation av portrycksgivare för kontinuerlig övervakning med loggning och presentation via webbgränssnitt

Vi utför allehanda geotekniska undersökningar

Vår flotta av tre Geotech borrvagnar bemannas av vår fältpersonal med bred kompetens och många års erfarenhet av fältgeotekniska undersökningar och installationer.

*CPT-sondering
*Trycksondering, skruvprovtagning
*JB-sondering
*Kolvprovtagning | Upptagning av ostörda lerprover och labbanalys i samarbete med Labtek
*Vingsondering | In situ prövning av skjuvhållfasthet i lera.
*Dilatometerförsök

Kontakt

ingemar.forsgren@ingefors.se
070 - 540 23 33

john.forsgren@ingefors.se
070 - 595 03 00

Besöksadress:
Hulda Lindgrens Gata 6C
Göteborg

Postadress:
Hults Sörgårdsväg 17
436 45 Askim